Wiediana online.

Den elektroniske udgave af Selskabets medlemsblad, Wiediana.

Bladet har været udgivet siden 1998 og udsendes ca. to til fire gange årligt til alle medlemmer. Indholdet på Wiediana Online er ikke nødvendigvis identisk med indholdet i papirudgaven. Tidligere versioner af bladet er papir udgivelserne som er blevet skannet kan opleves online her.

Bemærk: Ikke alle tidligere nummer er skannet og kommet online endnu.