Bestyrelsen

Gustav Wied Selskabet ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Valgene finder sted på generalforsamlingen den 6. marts, dog således at der hvert år afgår skiftevis to og tre medlemmer.


Formand & Wiedianaredaktør
Anders Boelskifte
Weysegangen 4, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 37 20 37
e-mail

Næstformand
Jørgen Baadsgaard
Mathiesensvej 16, 4200 Korsør
Tlf.: 58 35 02 07 / 24 21 03 91
e-mail

Kasserer
Hans Hostrup
Kagerup Park 1, 3200 Helsinge
Tlf. 33 86 10 42
e-mail
Selskabets konto: Nordea Bank. reg. nr. 2275, konto nr. 2551745557

Sekretær
Tommy Kjeldahl Jensen
Skovstedvej 14, Gl. Rye. 8680 Ry
Tlf. 87 98 50 22 / 30 31 74 73
e-mail

Tidsskriftredaktør
Niels Bloch Køser
Knuthenborgvej 5, 4930 Maribo
Tlf. 54 78 42 81 / 22 28 86 49
e-mail