Bibliografi


1889 En Hjemkomst (skuespil) 
1891 Silhuetter (noveller) 
1892 En Bryllupsnat (skuespil) 
1893 Barnlige Sjæle (noveller) 
1894 Menneskenes Børn 1-2 (noveller) 
1895 Ungdomshistorier
1896 Erotik (satyrspil) 
1896 Lystige Historier (noveller) 
1897 Adel, Gejstlighed, Borger og Bonde (4 satyrspil) 
1897 H.C. Andersen. Stemninger og Eventyr
1898 Første Violin (skuespil) 
1898 Slægten
1899 Livsens Ondskab
1900 Det svage Køn. Fire Satyrspil. (satyrspil) 
1901 Atalanta eller Naar Piger har Penge (skuespil) 
1901 Thummelumsen (skuespil) 
1901 To Kroner og halvtreds og andre Skærmydsler (noveller) 
1902 Den gamle Pavillon (skuespil) 
1902 Knagsted
1903 Et Oprør (skuespil) 
1904 Byens Stolthed (skuespil) 
1904 Hendes gamle Naade (skuespil) 
1905 Dansemus (satyrspil) 
1905 Faareper. Et liv.
1905 Ranke Viljer (skuespil) 
1907 Fra Land og By 1-2 (samlet udg.) 
1908 Fædrene æde Druer
1909 Circus Mundi (fortællinger) 
1909 Kærlighed. Fire Idyller. (skuespil) 
1909 Ærtehalm (skuespil) 
1911 Vidunderbarnet (satyrspil) 
1913 Pastor Sørensen & Co. En Redegørelse.
1914 Imellem Slagene (fortællinger & skuespil)