Gustav Wied 150 år: ForedragSøndag den 5. oktober 2008 kl. 14.00: "Gustav Wieds satyrspil "
Disse skuespil fra forfatterens hånd er en genre helt for sig. Ud over personernes replikker er der mange indskud, hvor der redegøres for de agerendes tanker og følelser. Endvidere beskrives deres omgivelser ganske grundigt, så skuespillene er mindst lige så velegnet til læsning som til at fremføre på en scene. Det mest kendte er ”Skærmydsler”, og det største er ”Dansemus”. Om disse og andre af Gustav Wieds satyrspil vil Louis Hansen, formand for Gustav Wied Selskabet, berette og give smagsprøver på.

Mandag den 20. oktober 2008 kl. 19.00: ”Gustav Wied og Carl Ewald”
Line Bisgaard fik fat i to indbindinger foretaget af Gustav Wied. Det var af Carl Ewalds 7. og 9. eventyrsamling. Dette gav inspiration til fordybelse i det ewaldske forfatterskab, og Line beretter i sit foredrag, at Gustav Wieds beskrivelse af den kvindeforbrugende digter Rasmus Vridsløse i romanen ”Knagsted” er en let genkendelig Ewald. Gustavs kollega var tillige et varmt menneske, en god familiefar og en særdeles produktiv og alsidig forfatter af blandt andet dronningebiografier, eventyr og essays.


Torsdag den 6. november 2008 kl. 19.00: ”Fra religiøs yngling til -
satyren på det danske parnas”
Gustav Wied gennemgik en ganske interessant udvikling, ikke mindst som følge af hændelser, der gjorde et dybt indtryk på ham og som inspirerede ham til at gribe pennen for at bekæmpe det hykleri, der også i hans samtid trivedes i bedste velgående. Det vil sognepræst Viggo Kanding berette om, og Viggo kommer også ind på, hvorfor det var hensigtsmæssigt at genstarte selskabet til Gustav Wieds ære. Selv var Viggo blandt de ildsjæle, der udvirkede, at processen lykkedes til fulde.

Alle foredrag afholdes på Roskilde Bibliotek.
Billetter kan købes fra 14 dage før og før hvert foredrags begyndelse.
Pris 25 kr. pr. stk.