1906 Broder Carl, Fader, Moder, Broder Johan og Gustav Wied selv. Foto: Alice Wied